Tasarruf ile Ev Alma Yöntemleri

Türkiye’de kirada oturan herkesin ortak hayali bir ev sahibi olmaktır. Ev sahibi olabilmek için gerekli olan miktara sahip olamayan kişiler için ev almak oldukça güçtür. Kişiler ev sahibi olabilmek için uzun yıllar boyunca çalışıp tasarruf ederler. Yapmış oldukları tasarruf sonucu birikimleri ile ev sahibi olabilirler.

Ev almak isteyen kişiler için aslında seçenekler vardır. Fakat günümüz şartlarında banka faizlerinde olan artış maalesef kişileri zorlamaktadır. Bu nedenle ev almak isteyen kişiler faizsiz tasarruf yöntemleri arayışı içine girmişlerdir. Bu yönteme göre kişiler günlük hayatlarında çeşitli tasarruflar yaparak önemsiz görünse de toplama bakıldığında önemli tasarruflar sağlayabilirler. Aylık gelir ve gider hesaplaması yapan bir kişi minimum ne kadar birikim yapabileceğinin planlamasını yapabilir.

Aylık giderler arasında olan faturaların tutarlarındaki düşüş, kişinin tasarruf edebilmesi için bir avantaj sağlayacaktır. Yaşamış olduğu ev içinde gereksiz elektrik kullanımının önüne geçilebilir. Bunun için ihtiyaç olmadığı durumlarda prizlerde takılı fiş bulundurulmaması gerekir.

Tasarruf ile Ev Sahibi Olabilmek Mümkün

Gereksiz yere yanan ışıkların kapatılması gerekir. Elektrik tasarrufunun yanı sıra su tasarrufu ile su faturalarında iyileştirilmeye gidilebilir. Bunun için yine gereksiz su kullanımının önüne geçilmelidir.

Her ne kadar çeşitli önlemler ile tasarruf sağlansa da birikimi olmayan bir kişinin ev alması senelerini alabilir. Özellikle kiracı olan kişilerin aylık verecekleri kira yerine faizsiz tasarruf imkanı tanıyan şirketlere başvurarak ev sahibi olma taleplerinin olduğu görülmektedir. Faiz ödemeden ev sahibi olabilmek için birçok farklı şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin temel mantığı; faiz ödemeden kişilerin ev, araç ve dükkan sahibi olabilme imkanının sağlamasıdır.

Tasarruf Nasıl Ev Sahibi Yapar?

Noter huzurundaki çekilişler ile müşteriler ev sahibi olabilir. Sonrasında müşterilerin gelirine göre hazırlanmış olan ödeme planına uyulması beklenir.

Başvuru yapıp ev sahibi olabilmek için faizsiz tasarruf yöntemine dahil olduktan sonra aylık ödeme yapmaya başlar ve ev taksiti bitinceye kadar ödeme yapması istenir. Kurumlar satın alınan ipoteğini taksit bitimine kadar bulundurur. Taksitin sonlanması ile ev üzerindeki ipotek kaldırılır ve kişiye devredilir.