Tapu İşlemi Yapacaklar İçin Not Edilmesi Gereken 8 Önemli Madde

Mesleği gayrimenkul danışmanlığı ya da emlakçılık olmayan insanlar düşünde hiç kimseye tapu daireleri ya da tapu devir işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip değildir. Gayrimenkul alım satımlarında insanlar çoğu zaman Danışman desteği almış olsa da birçoğu alıcı ve satıcı arasında işlemleri kendisi yürütür. Böyle bir durumda tapu işlemi yapacaklar için not edilmesi gereken 8 önemli madde vardır.

Randevu Talebi

Bunlar arasında ilki tapuya gitmeden önce gayrimenkul üzerinde herhangi bir ipotek durumunun olup olmadığı, vergi borcunun kontrolü, imar durumu, iskanı ve DASK gibi konularda bilgi alınması gerekir. Bu araştırmalar sonucunda herhangi bir problemle karşılaşıldığında mal sahibine durum bildirilerek devir işlemleri öncesinde soru çözülebilir. Tapu devir işlemlerinde sorun yaşamamak ve en kısa sürede işlemleri sonuçlandırmak için öncelikle yapılması gereken konulardan biridir randevu talebinde bulunmaktır.

Gereken Belgeler

Tapu işlemi yapacaklar için not edilmesi gerekenler arasında bulunan randevu talebi için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 181 numaralı telefon hattından ya da https:// randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru yapmak gerekir.  Bunun yapılmaması durumunda tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Gayrimenkul alım ve satımlarında hem alıcının hem de satıcının tapu dairesine götürmesi gereken belgeler vardır ve bunlar birbirinden farklıdır.

Alıcı Ve Satıcı Belgeleri

Gayrimenkul satıcısı randevuya giderken yanında öncelikle tapuyu bulundurmalı ayrıca 1 adet fotoğrafı, kimlik belgesi, DASK poliçesi, emlak beyan değerini gösteren belge ile birlikte gayrimenkulün vergi borcunu ortaya koyan bir yazı bulundurmalı. Mülk sahibi adına işlemleri başka birisi yapacaksa o halde o kişi adına mülk sahibi bir vekâletname hazırlamalı. Tapu işlemi yapacaklar için ise yanında 2 adet fotoğrafı, nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, T.C. kimlik numarası ile tapu dairesine müracaat etmeli işlemleri alıcı adına başka biri yürütüyorsa onun adına da bir vekaletname çıkartılmalı.

Tapu Harcı

Tüm belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi ile beraber bu süreci bir harç ödenerek gerekli olan tüm dekontlar memura teslim edilir bir imza aşamasına geçilir. En son aşamada müdür imzası ile birlikte devir işlemleri tamamlanır ve tapu alıcıya teslim edilir.  Tapu harcı konut ve işyerleri için binde 15 oranında ödenirken için bu oran binde 20 civarındadır. Gayrimenkulü banka kredisi ile alınması halinde tapu harcında herhangi bir değişiklik olmaz.

Gelir Vergisi Beyannamesi

Müteahhit tarafından düşük bedelli bir fatura hazırlanması halinde daha az bir oranda ödeme işleminin yapılması gerçekleşir böyle bir durumda işlem en yakın vergi dairesine bildirilmeli.  Gayrimenkul sahibi satın aldığı mülkü 5 yıl içerisinde satması durumunda gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır. Destekevim yatırım ve emlak danışmanlığı hizmetlerinden tapu işlemi için yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Leave a Comment