TAKS KAKS Nedir? Emsal Ne Demek?

Arsa alanının ne kadarına bir binanın taban alanının yapılabileceğini gösteren orana yani taban alanı katsayısına taks denir.  Emsal ne demek diyorsanız, alanı katsayısı ise yani arsaya yapılacak toplam inşaat alanına da emsal ya da diğer ismi ile kaks denir. Kaks şayet imar planı ve notlarında herhangi bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanarak bulunur.

Hükme Bağlanmıştır

Taks alanına dahil olmayan alanlar planlı alanlar için planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tarafından hükme bağlanmıştır. Taks hesabı çarpı arsa alanı formülü azalarak yapılan TAKS hesabında 1000 x 0,30 = 300 m2’dir.  Yani 1000 metrekarelik bir arsanın taban oturumu 300 metrekare olabilir. Bahçeye yapılan herhangi bir eklenti ya da müştemilat dahil olmak üzere yapıların tabii zemin ya da tavsiye edilen zemin üzerinde kalan kısmın parseldeki izdüşümünü kapladığı alana taban alanı denir.

Dahil Edilmeyen Alanlar

Kask task hesaplama işlemlerinde ana yapı dışında kalan arıtma tesisi, trafo, akaryakıt pompası kanopiler, arkatlar, yangın merdivenleri, asansör boşlukları, zemine oturan avlular, iç bahçeler, havuzlar, teraslar, kamelya, kontrol kulübesi, istinat duvarı, otoparklar ve havuzlar taban alanına dahil değildir. Kaks emsal hesabına dahil edilmeyen alanlar ise bodrum kat, çatı katı, asma kat, çekme kat ve kullanılan tüm kartların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanlarının toplamıdır.

TASK KASK Oranları

TAKS KAKS nedir? Emsal ne demek? sorularının cevabını bilmek önemlidir. KASK oranları 0.20, 0.30, 0.40, 1.0, 1.5, 2.0, 2.07, 2.5 ve 3.0 arasında değişkenlik gösterir. kat alanı katsayısı arsa alanı ile KASK oranı çarpılarak bulunur.  Örnek vermek gerekirse KASK oranı 2,5, arsa alanı 2000 metrekare ise inşaat emsali= 2000 x 2.5= 5000 m2’dir. İnşaat emsali inşaat çalışmasına başlanan bir yapının imar planları doğrultusunda alınması gereken sınırlarının belirlenmesi için gerekir.

Yatırım Getirisini Doğrudan Etkiler

Kat alanı katsayısı olarak bilinen inşaat emsal hesabı inşaat çalışmasına başlanan yapının tüm katlardaki alanlarının toplamının parsel alanına oranının elde edildiği sayısıdır. Arsa payı ve üzerine yapılacak binanın net inşaat alanı yatırım amaçlı alınan bir gayrimenkul için önemlidir çünkü yatırım getirisini doğrudan etkiler.  Satın alınan gayrimenkulün imar planına uygun olup olmadığı ve tapu alınırken sorun yaşamak yaşamanın olmadığını ortaya koyan TAKS KAKS değerleri tapu sorgulama yaparken de önemlidir.

Yatırımı Korumak İçin Destekevim

Ev ya da gayrimenkul alırken bu konularla ilgili detaylı bilgi almak oluşabilecek herhangi bir riske karşı yatırımı korumak için Destekevim yatırım uzmanlarından yardım talebinde bulunabilir ve Destekevim ofislerine başvurabilirsiniz. Kurumsal ve güvenilir bir gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunan Destekevim kask task öğrenme konusundan tapunun alındığı ana kadar destek sağlar.

Leave a Comment