Konut Sigortası Hangi Teminatları Sağlar? 

Konut sigortası 3 gruba ayrılmaktadır. Doğal afet ve kazalara karşı sigorta avantajları da farklılık gösterir. Yapının dışarıdan etkilenerek zarar görmesi, iç etkilerde kaynaklı zarar görmesi durumlarında sigorta gruplara da ayrılmaktadır. Konut sigortası, bina, eşya ve bina eşya zararlarına göre kapsamlı olmakla birlikte sağlanacak koşullar ve bedeller de sigorta tipine göre değişiklik gösterir.

Konut Sigorta Tipleri Nelerdir?

Dar kapsamlı, standart kapsamlı ve geniş kapsamlı durumlara göre farklılık göstermektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda yer alan sigorta farkları, yangın, doğal afet ve yapısal nedenlere dayalı yaşanan zararların temin edilmesini sağlayacaktır.

  • Sigorta kapsamları ( dar, standart ve geniş) eşya ve bina zararları üzerinden gruplanmaktadır.
  • Eşya ve bina zararlarına göre teminat seçenekleri değişir.
  • Seçilen sigortaya göre zarar gören eşya ya da bina sigortanın karşılayacağı bedeli içermektedir.
  • Bina üzerine yapılan sigorta ve sadece eşya üzerine yapılan sigorta her ikisinden birinin zarar görmesine karşı ödeme yapacaktır.
  • Bina ve eşya zararı gören sigorta türünde de her ikisi zarar gördüğünde ödeme yapılır.

 1. Grup Dar Kapsamlı Sigorta Tipleri

Dar kapsamlı sigorta tiplerine göre teminat, eşyaların veya binanın zarar görmesini kapsar. 1. grup üzerinden uygulanmakta olan sigorta tipinde, yangın üzerinden görülen zarar karşılanmaktadır. Bu durumda sadece yangında kaybedilen eşyalar ve yapının ödemesi yapılacaktır. Dar kapsam bina ve eşya, eşya ya da bina zararları üzerinden 3 farklı şekilde sigorta yapmaktadır.

[ilgiliicerik icerik_id=”635″]

Konut sigortası hangi teminatları sağlar; Zararı ve poliçe üzerine bulunan sigorta bedeline karşı teminatların sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Dar kapsamlı birinci grup üzerinden yangın, yıldırım ve infilak nedenlerine dayalı olan zararları barındırmaktadır.

2. Grup Standart Kapsamlı Sigorta Tipi

Standart kapsamlı sigorta tipi, ikinci grup zararların karşılanmasında geniş kapsamlı bir destek sağlayacaktır. Fırtına, deprem, yanardağ, yer kayması, dolu sonucu oluşan büyük zararlar, kar ve çığ sonucu oluşan zararları kapsamaktadır. Standart eşya ve bina zararlarını da içine alan üç şekilde alınabilir.

3. Grup Geniş Kapsamlı

Üçüncü grup siyasi nedenlerden kaynaklı oluşan zararları, taşıt ve izolasyon eksikliklerini de barındırmaktadır. Terör eylemleri, grev, kargaşa ve lokavta dayalı halk hareketlenmelerinde oluşan zararların karşılanmasında teminat sağlayacaktır. Dahili su, enkaz kaldırma ve hava aynı zamanda deniz taşıtlarının çarpışması sonucunda oluşan zararları da kapsamakta olan 3. grup, geniş kapsamlıdır. Bu gruptaki bütün poliçeler standart ve dar kapsamlıdan ayrı tutulabilmektedir.

Destekevim İle Sigortanız Garantide!

Destekevim sayesinde, güvenli ev seçeneklerine sahip olabilirsiniz. Güvenli ve kolay ödeme seçenekleri sunarak, ek sözleşmelerle, misafirlerin eşyaları, elektronik eşyaların ve teminata alınmış eşyaların da özel sigorta hizmetlerinden yararlanmanız sağlanabilecektir. Mekanik aksamalar, anlık arızalar ve sabit ısıtma tesisatında yakıt sızdırma durumları ek sözleşmeyle eklenebilmektedir. Ferdi kaza, asistans hizmetleri ve konut tadilat masraflarına dene olan durumlarda da kullanılan konut sigorta ek sözleşme prosedürü uygulanmaktadır.

Leave a Comment