Kat Mülkiyeti Nedir?

Bir gayrimenkule ne kadar sahip olunduğunu belirleyen kanuni tanımlamaya kat mülkiyeti adı verilir.  Bir gayrimenkulün yasal iskanın olup olmadığı ve kanunlar çerçevesinde tamamlandığı ancak kat mülkiyeti ile anlaşılır.  634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ona göre bağımsız bölümlerin ayrılarak şahısların buraları tapu sicil kütüklerinde resmi olarak belgelemesini sağlar.

Dairenin Kime Ait Olduğu Belirtilemez

Satın alınmak istenen bir gayrimenkulün ilgili yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak inşa edildiğini ve buna göre ruhsatlandırıldığını ortaya koyan kat mülkiyeti tapusudur. Bunun olmaması durumunda riskler yaşanır, bu risklerin başında yüklü miktarda cezalar, tapunun mahkeme kararı ile geri alınması ya da alınan karar ile binanın yıkılması gibi ciddi sonuçlara sebep olan boyutlar ile karşılaşmak söz konusu olur. Kat mülkiyeti olmayan bir tapu üzerinde hangi dairenin kime ait olduğu belirtilemediği gibi hak sahibi hak iddiasında bulunamaz.

Yapı Kullanım Belgesi Gereklidir

Peki, kat mülkiyeti nedir? Ülkemizde 27 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti tapusu zorunludur ve yaklaşık 1000 lira civarında cezası vardır.  Kat mülkiyeti alabilmek için öncelikle binanın yapı kullanım belgesi yani iskanının bulunması gerekir ancak bu şekilde bu süreci başlatılabilir. Kat mülkiyeti tapusu bulunmayan gayrimenkullerde karşılaşılan başka bir problem ise apartman yönetiminin doğrudur.

Hak Sahibi Olmak Söz Konusu Değildir

Çünkü olası problemlerin çözümünde hukuki yollara başvurabilmek için öncelikle hangi dairenin kime ait olduğunun belirlenmesi gerekir.  Ayrıca kat mülkiyeti olmadığından dolayı satın alınan gayrimenkulün ne şekilde tanımlandığı, ne kadar ücret ödendiği gibi birçok resmi durum belgelendirilemez.  Yasal hak sahibi olabilmek için kat mülkiyeti tapusu önemlidir; aksi halde satın alınan gayrimenkul ile alakalı hiçbir şekilde hak sahibi olmak söz konusu değildir.

Gayrimenkul Sahibinin Hakları Koruma Altına Alınır

İskan belgesi alınmayan bir binada kat mülkiyeti tapusu almak mümkün değildir ancak kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş iskan ile yürütülen bir süreçtir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yapıldığında tapuda görünen ana taşınmaz bölüm arsa yerine niteliği tanımlanan bir binaya dönüşür. Tapu sahibi bu şekilde arsadan pay sahibi olmak yerine binada bölünen bir dairenin sahibi olarak tanımlanır ve bu şekildeki bir tanımlama ile gayrimenkul sahibinin tüm hakları koruma altına alınır.

Kurumsal Ve Güvenilir Gayrimenkul Danışmanlık Hizmeti

İnsanları faizsiz, kredisiz, kira öder gibi taksitle ev sahibi yapan sistem olan Destekevim aynı zamanda kurumsal ve güvenilir bir gayrimenkul danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.  Sistem içerisinde hizmet veren yatırım uzmanları almak istenen gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti olup olmadığını araştırır. Bu konuda hak sahiplerinin mağdur edilmemesi için kat mülkiyeti alma konusu başta olmak üzere gerekli olan tüm incelemeleri tamamlar.

Leave a Comment