Kat İrtifakı Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Bir inşaat aşamasında arsa üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek için hazırlanan tapuya irtifakı tapusu değildir. Kat irtifakı tapusu arsa tapusu ve kat mülkiyeti tapusu arasında olan ve inşaat tamamlanıp iskan alınana kadar hukuki bir geçiş dönemini öngören tapu şeklidir.  Kat mülkiyeti ve kat irtifakı terimleri çoğu zaman birbiriyle karıştırılır inşaatın başladığından iskan alınacak ana kadar geçen süre içerisinde kullanılır iskanın alınmasının ardından kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek yasal bir zorunluluktur.

Hukuki Risk Barındırır

Herhangi bir gayrimenkul alımında kat irtifakı konusunda bilmeniz gerekenler olduğunu unutmamak gerekir. Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farkı anlamak için tapunun risk seviyesi demek doğru olur çünkü kat irtifakı tapusu olan bir gayrimenkul daha fazla hukuki risk barındırır. Kat mülkiyeti tapusu ise yasal anlamda çok daha sağlam bir dayanak olarak karşımıza çıkar. Kat mülkiyeti tapusu binanın tüm kurallara uygun olarak yapıldığının bir nevi tescilidir.

Resmi Bir Senede İhtiyaç Vardır

Bu şekildeki binalarda incelenmesi gereken bir risk bölgeleri azdır ancak kat irtifakı tapusu olan binalarda yapılan risk analizinde sorun çıkma olasılığı çok daha yüksektir. Kat irtifakı kurma için öncelikli tapu sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen resmi bir senede ihtiyaç vardır, çünkü bina tapu kütüğüne ancak bu belge aracılığı ile tescil edilebilir. Arsa sahipleri adına ve arsadaki pay oranında kurulan kat irtifakı inşaat aşamasındayken satın alınan daire konut dükkan gibi taşınmazlarda satan tarafın alıcıya verdiği tapudur.

İnşaat 5 Yıl İçerisinde Tamamlanmalı

Arsa payını devir etmek için kat irtifakı devredilir ancak binanın iskan alınmasını takip eden kat mülkiyeti tapusu almak için işlemlerin başlatılması ile sona erer. Başlatılan bir inşaatın en fazla 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor şayet müteahhit tarafından bu süre içerisinde tamamlanmaz ise tapuya sahip olan kişilerden biri Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kat irtifakı talep edebilir.

Tapunun Kanunen Geçerliliği Sorgulanmalı

Herhangi bir gayrimenkulü kapsamlı olarak risk analizi yapılmışsa rahatlıkla kat irtifaklı bir daireyi ya da gayrimenkulün alınması mümkündür. Ama riskler konusunda herhangi bir şekilde bilgi sahibi olunmayan gayrimenkulün alınabilmesi için öncelikle bir gayrimenkul danışmanının kontrollerini yapmasını beklemek doğru bir karardır. İskanı olmayan bir bina başlı başına bir risk anlamına gelir böyle bir durum karşısında tapunun kanunen geçerliliği sorgulanmalıdır.

İskân Almayan Her Gayrimenkul Risk Taşır

Müteahhit, belediyeye verilen projeye aykırı olarak tamamlamış olabilir böyle bir durum karşısında gayrimenkulü satın alan kişi belediye tarafından bir yıkım kararı ile karşılaşabilir. Banka kredisi ile alınacak herhangi bir gayrimenkulü de kredi alabilmek için aranan şart iskândır, bu nedenden dolayı iskân almayan her gayrimenkul risk taşır. Destekevim kat irtifaklı gayrimenkul alımında gerekli olan incelemeleri yapmaktadır.

Leave a Comment