Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Neler?

Bir konut satın alırken bilmeniz gereken kavramlar arasında kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramı yer almaktadır. Sık sık birbirine karıştırılan bu kavramlar arasındaki farkları, yazımızın devamında detaylı olarak bulabilirsiniz.

Kat İrtifakı Nedir?

Bir tapu türü olan kat irtifakı, inşaat süreci devam eden bir binada hak sahibi olduğunuzu ifade eden resmî belgedir.

Kat İrtifakı Nasıl Alınır?

Kat irtifakının alınabilmesi için ilk şart, tapu siciline tescil yapılmasıdır. Yapılan tescil sonrası Tapu Müdürlüğü’nde arsa sahibi ve paydaşları arasında resmi bir senet düzenlenir. Kat irtifakının paydaşlar arasında gerçekleşmeyeceği ve tek bir kişiye ait olacağı durumlarda senet yerine istem belgesi düzenlenmektedir.

Kat irtifakının Şartları Nelerdir?

Kat irtifakının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

 • Yapının tamamlanma süreci bitmemiş olmalıdır.
 • İnşa edilecek bölümler birbirinden bağımsız olmalıdır.
 • Yapının tamamında kat irtifakı kurulmuş olmalıdır.
 • Maliklerin tamamının onayı olmalıdır.
 • Malik sayısına göre senet veya istem belgesi düzenlenmelidir.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakını bir arsa üzerinde yapılacak inşaatın mülkiyet hakkı olarak ifade edebiliriz. Kat irtifakı resmi bir tapu türüdür ve inşaat süreci henüz tamamlanmamış bir mülk üzerinde hak sahiplerinin ne kadarlık bir paya sahip olduklarını ifade eder. Yapımı süren bir projede hak sahibi olmak için kurulan kat irtifakı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden edinilen bir belge ile edinilir.

Kat İrtifakı Sürecinde Gerekenler Nelerdir?

 • Vaziyet planı,
 • Dilekçe,
 • Liste,
 • Tapu ve nüfus senedi,
 • Yönetim planı,
 • Vergi numarası,
 • Tapu ve nüfus senedi.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Bir daireye veya iş yerine nasıl sahip olduğunuzu belirleyen yasal bir tanım olarak ifade edebileceğimiz kat mülkiyetinde söz konusu olan inşaat tamamlanmıştır.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Kat mülkiyeti tapusu alabilmek için bir yerleşim belgesine sahip olma zorunluluğu vardır. Daire, depo, mağaza veya kat gibi bağımsız bölümlere sahip olmak için tamamlanmış bir inşaat zorunluluğu vardır. Alınacak gayrimenkulün bağımsız olması bu tür bir belge için zorunludur.

Tapu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ve arsa tapusu arasında çeşitli ayrımlar söz konusudur. Kat irtifakı tapusu bir nevi ara formdur. Kat irtifak tapusu inşaatı başlamış ancak tamamlanmamış yapılar için verilirken, kat mülkiyet tapusu alabilmek için inşaatın tamamlanması şartı aranır. Özetlemek gerekirse kat irtifak tapusu inşaat sırasında geçerli olan resmi bir belgedir ve geçici bir süre için alınmaktadır.

İnşaat süreci devam ederken alınan kat irtifakı tapusu, inşaatın tamamlanması sonrasında kat mülkiyetine dönüşür. Bu süreç, kat maliklerine ve müteahhitlere sorumluluk yükler. Kat mülkiyeti alabilmek için müteahhitlerin belediyeye “iskân ruhsat başvurusu” yapması gerekir. Bunun sonucunda kat malikine bir dilekçe verilir ve kat maliki bu dilekçe ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurarak kat mülkiyet tapusunu alabilir.

DASK, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı

Depremlerin oluşturduğu tsunami, heyelan, yangın ve patlama gibi afetlerden kaynaklı maddi hasarları teminat altına alan DASK, devletin yaptığı düzenlemeler ile zorunlu sigorta türleri arasında yerini almıştır. DASK poliçesinde yer alan sınırlar kapsamında yapılan ödemeler, zararın tazmini durumunda mülk sahibine teminat niteliği taşır. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı sahipleri için DASK, zorunlu tutulmuştur. DASK’ın zorunluluk kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu’nda tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde konut olarak inşa edilen binalar ile yapı irtifakına sahip binalar, tapuda henüz tadilat yapılmamış binalar ve niteliği “arazi vb.” olan henüz inşa edilmemiş kooperatif evlerini kapsar.