İskan Nedir?

İskan imar müdürlükleri tarafından çıkarılan bir yapı kullanım belgesidir, yönetmeliklere uygun ruhsatı alınmış şekilde inşaatına başlanan yapıların mevzuata uygun ve ruhsatlı halde tamamlandığını gösterir. İskan nedir sorusunun cevabı kısaca belediyeler tarafından yapımı tamamlanan binalara verilen kullanım ve oturma iznidir.

Binaların %60’ı İskansız

Yönetmeliklere uygun olmadan yapılan, harçları ya da sigorta primleri ödenmeyen binalara belediyeler tarafından iskan verilmez, ülkemizde halen binaların yüzde 60’ının iskanı olmadığı gerçeği düşünüldüğünde gayrimenkul satın alırken İskan konusunu ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlanmalı. Bir binanın iskan alabilmesi için projeye birebir uyulması gerekir, kanalizasyon altyapısı ya da otoparkı bitmeyen bir inşaatın İskan alınması söz konusu değildir. İskan alma için inşaatı yapan müteahhit ya da sorumlu belediyenin imar müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunur.

İskan Belediyeden Alınır

Belediye teknik ekibi inşaat alanına gelerek gerekli kontrolleri sağlar, projenin iskana uygunluğunu değerlendirir ve onay çıkması halinde teknik rapor hazırlar. İnşaatı tamamlayan firma müteahhit ya da sorumlu öncelikle elektrik, su, haberleşme ve sivil savunma müdürlüklerine giderek gerekli olan tüm başvuruları gerçekleştirir. Ardından aldığı belgeler ile birlikte belediyeye gelir. Belediye tüm evrakları ve raporları inceledikten sonra herhangi bir kusur olmaması durumunda iskan belgesini hazırlar.

İskansız Binaya Tapu Verilmez

İskan belgesi inşası tamamlanan gayrimenkulün oturma izni verildiğini ortaya koyan bir belgedir binanın kullanılabilecek bölümleri için tapu çıkarılabilir bina içerisine ne kadar daire olduğu, bina taban alanı, kat sayısı, yüksek bir, metrekaresi ve toplam inşaat alanı gibi özellikler yer alır. İskan belgesi olmayan bir gayrimenkulü satın almak isteyenler kredi çekme imkanından yararlanamaz. Elektrik, su ya da doğalgaz aboneliği açtıramaz, şantiye aboneliklerini kullanır ancak bu durumda da maliyet iki katı artar. İskan politikası çerçevesinde iskan belgesi çıkarılmadan kat irtifaklı tapunun kat mülkiyetine çevrilmesi söz konusu olmaz.

Yıkım Kararı Uygulanır

Belgenin alınabilmesi için binanın projeye uygun olarak yapılmamış kısımlarının yeniden yapılması ya da düzenlenmesi şartı aranır. Bu da oldukça ciddi masraflara neden olur ve 5 yıl içerisinde iskan almayan binalara para cezası ya da yıkım kararı uygulanır ayrıca bu tür binalarda oturmanın da ciddi bir cezası vardır. Böyle sorunlar yaşamamak için Destekevim‘in tecrübeli ve donanımlı uzman danışmanlarından destek alabilir, almak istediğiniz gayrimenkul iskanının olup olmadığını uzman danışmanlar tarafından öğrenebilirsiniz.

Genel ve Zorunlu İskan

Bir binanın tüm bağımsız bölümleri için hazırlanan genel oturma izin belgesine ise genel iskan bilir. Bina projesine uygun olarak tamamlandığında belediye gidilerek genel iskan belgesi çıkarılır. Belli bir bölgede yaşayanların sosyal, ekonomik ya da siyasal sorunlar nedeni ile başka bir yere göç ettirilmesi sonucunda almaları gereken oturma iznine ise zorunlu iskan adı verilir.

Leave a Comment