Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Hem alıcının hem de satıcının haklarını korumak için düzenlenen araç satış sözleşmeleri, noterde imzalanarak resmiyet kazanan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeyle eksik ödeme ya da geçmişten gelen bir borcun yeni araç sahibine aktarılması gibi yaşanması ihtimal dahilinde olan maddi sorunların önüne geçilir.

Araç Satış Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Araç satış sözleşmeleri, tarafların yer vermek istediği ayrıntılar ile noter tarafından hazırlanabilir ya da internet sitelerindeki şablonlar yardımıyla kolayca oluşturulabilirler. Oto satış sözleşmeleri genel olarak dört alandan meydana gelir ve en alt kısımda alıcı, satıcı ve şahitlerin isimleriyle imzaları bulunur.

Araç satış sözleşmelerinde bulunan bölümler ve yer alan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

Satılan Aracın Kimliği

 • Araç plakası
 • Araç cinsi
 • Araç tipi ve markası
 • Aracın modeli ve rengi
 • Aracın motor numarası
 • Aracın şase numarası
 • Aracın tescil tarihi
 • Aracın ruhsat sahibi
 • Ruhsat sahibi adresi

Taraflar

Satıcı ve alıcının bilgileri yer alır. Bunlar şu şekildedir:

 • Adı ve soyadı
 • Adresi
 • Telefon numarası
 • C. kimlik numarası
 • Ödeme Şekli
 • Satış bedeli
 • Alınan kapora
 • Peşinat
 • Kalan miktar

Maddeler

Alıcı ve satıcının sözleşmede bulunmasını istedikleri maddelere bu alanda yer verilir. Bu maddeler arasında “Araç noksansız bir şekilde teslim edilmiştir.” ya da “Satış tarihi öncesindeki tüm trafik cezaları ve borçlar satıcıya aittir.” gibi açıklamalar bulunabilir.

Araç satış sözleşmelerinin hukuki boşluk ve hak kaybına neden olmayacak şekilde imzalanması gerekmektedir. Aşağıda bir araba satış sözleşmesi örneği görebilirsiniz.

Araç Satış Sözleşmesi Örneği:

Araç Satış Sözleşmesinin Geçerliliği

Araç satışlarının Karayolları Trafik Kanunun 20 / d maddesi kapsamında yalnızca noter tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir ve bu kural mahkemelerde sıhhat şekil şartı olarak belirtilmektedir. Bundan dolayı, noter tasdikli olmayan sözleşmeler “adi” kabul edilir. Adi sözleşmeler ve sözlü satışlar, noter tasdikli bir sözleşmeye dönüşmedikleri takdirde geçerlilikleri yoktur. Harici sözleşmeler ve adi sözleşmeler olarak adlandırılan noter tasdikli olmayan sözleşmeler, “araç satış vaadi” niteliği taşımazlar. Alacaklının ise, bu sözleşmeye dayanarak herhangi bir hak veya talepte bulunma durumu söz konusu olamaz.

Rehinli Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Bankalardan alınan krediler sonrası ilgili kurumların üzerine “satılamaz” şerhi koyduğu araçlar, rehinli araç sınıfına girmektedir. Bu durumla karşılaşmamak için araçla ilgili e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilir. Bu sorgulama işlemi ile yalnızca rehin durumu hakkında değil, araç üzerindeki her türlü işlem ve hak mahrumiyeti işlemleri hakkında da bilgi toplanabilir. Rehinli araçların satılabilmesinin tek yolu, rehin sahibinin bu haktan vazgeçmesidir.

Vadeli Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Vadeli araç sözleşmesi hazırlamanın adımları ödenecek tutar, ödeme zamanı ve vade sıklığı ile ilgili ortak hususlardan meydana gelir. Bu bilgiler eksiksiz bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. Vadeli araç sözleşmesinin noter tasdikli kaydını alan alacaklı, karşı tarafın ödemesi için bir senet düzenlemelidir